Textpattern CMS support forum

You are not logged in. Register | Login | Help

#1 2005-07-28 11:53:28

G.Lindqvist
New Member
From: Sweden
Registered: 2004-12-05
Posts: 7
Website

[sv-se] Sökning via <txp:search_input>

Vad trevligt med en svensk del här på Txp forum. ;)

Min fråga lyder, hur ordnar jag så att search_input inte körs via query på defualt mallen? Skulle vilja styra det mot en egen mall.


| || ||| | l i n d Q . s e, Sweden
Gustaf Lindqvist

Offline

#2 2005-07-28 12:45:09

obeewan
Plugin Author
From: Stockholm, Sweden
Registered: 2004-08-12
Posts: 319
Website

Re: [sv-se] Sökning via <txp:search_input>

Styra vad? Kan vara att jag är lite dimmig i hjärnbalken idag och inte hänger med helt och fullt men …

  1. Göra en egen search_input mall?
  2. Göra en egen mall för sökresultat?

Plugins: ob1_advanced_search 1.032b, ob1_search_score 1.0, ob1_pagination 2.5, ob1_title 4.1, ob1_modified 2.1

“Let your plans be dark and as impenetratable as night, and when you move, fall like a thunderbolt.”
— Sun Tzu

Offline

#3 2005-07-28 13:40:51

G.Lindqvist
New Member
From: Sweden
Registered: 2004-12-05
Posts: 7
Website

Re: [sv-se] Sökning via <txp:search_input>

Hehe, tror det beror på min dåliga formulering. ;)

Som det är nu kör jag <txp:search_input> i en sidmall och när jag söker via sidan så lägger den resultatet i default-mallen. Dvs. det blir konstigt.

Så frågan är hur kan jag påverka search_input mer? Så att resultatet från sökningen lägger sig i en egen sök-sidmall.


| || ||| | l i n d Q . s e, Sweden
Gustaf Lindqvist

Offline

#4 2005-07-28 15:22:28

obeewan
Plugin Author
From: Stockholm, Sweden
Registered: 2004-08-12
Posts: 319
Website

Re: [sv-se] Sökning via <txp:search_input>

Ah, du vill att sökningen ska t ex peka mot search sektionen?

  1. Ta koden som TXP själv skriver ut som formulär för sökningen.
  2. Spara detta i en ny form. Ändra <code><form action></code> till (exempelvis) <code><form action=”/search/”></code>.
  3. Istället för att använda TXP egna tag för att skriva ut formuläret ändrar du nu till <code><txp:output_form form=“namnet på formuläret du skapade”></code>.
  4. Klart.

Plugins: ob1_advanced_search 1.032b, ob1_search_score 1.0, ob1_pagination 2.5, ob1_title 4.1, ob1_modified 2.1

“Let your plans be dark and as impenetratable as night, and when you move, fall like a thunderbolt.”
— Sun Tzu

Offline

#5 2005-07-28 15:43:48

G.Lindqvist
New Member
From: Sweden
Registered: 2004-12-05
Posts: 7
Website

Re: [sv-se] Sökning via <txp:search_input>

Exakt, underbart, du ska ha ett stort tack! ;)


| || ||| | l i n d Q . s e, Sweden
Gustaf Lindqvist

Offline

#6 2005-07-28 16:40:29

obeewan
Plugin Author
From: Stockholm, Sweden
Registered: 2004-08-12
Posts: 319
Website

Re: [sv-se] Sökning via <txp:search_input>

Vassego.


Plugins: ob1_advanced_search 1.032b, ob1_search_score 1.0, ob1_pagination 2.5, ob1_title 4.1, ob1_modified 2.1

“Let your plans be dark and as impenetratable as night, and when you move, fall like a thunderbolt.”
— Sun Tzu

Offline

Board footer

Powered by FluxBB